Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Rekonstrukcija Op?ine 2
 
 

Rekonstrukcija Op?ine 2

Ispis
Nakon potpisivanja Ugovora o izvo?enju radova izme?u Op?ine Sapna i firme Tom Cat iz Tuzle i obezbje?enja finansijskih sredstava, po?eli su radovi na rekonstrukciji prizemlja zgrade Op?ine radi izgradnje Centra za pruanje usluga gra?anima.Ovaj projekat je vrijedan 132.586,26 KM, a sredstva za njegovu realizaciju su obezbije?ena putem kreditnog zaduenja. Rok za zavretak radova predvi?en potpisanim ugovorom je 35 dana od uvo?enja izvo?a?a u posao.


Tokom izvo?enja radova na izgradnji Centra, pruanje usluga gra?anima ?e biti oteano, pa se gra?ani mole za razumijevanje. Nakon izgradnje i otvaranja Centra, pruanje usluga ?e biti znatno unaprije?eno.

Po?etku radova na rekonstrukciji prizemlja zgrade op?ine u cilju izgradnje Centra za pruanje usluga gra?anima prethodilo je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju izme?u op?ine Sapna i Projekta upravne odgovornosti u Bosni i Hercegovini (GAP), kojeg su jo u martu 2009. godine potpisali na?elnik op?ine Sapna Ismet Omerovi? i direktor projekta GAP Dana W. Frey, te donoenja Odluke o uspostavi centra za usluge gra?anima i utvr?ivanje obima poslova za unapre?enje usluga gra?anima u op?ini Sapna.

FOTOGRAFIJE


Tekst: opcinasapna.ba, foto: ManijaK, SoL
 
 
 
 

CB Login