Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne I najmla?i njeguju obi?aje
 
 

I najmla?i njeguju obi?aje

Ispis

KUD MErak Sapna

 

Novoformirano kulturno-umjetni?ko drutvo Merak redovno ima svoje probe u prostoru Osnovne kole Sapna a interesovanje z njegovanjem kulture Bonjaka iskazuju i oni najmla?i.

Na fotografiji su Gui? Vildana i Huremovi? Adnan, oboje iz Sapne.

 
 
 
 

CB Login