Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Ministri u Sapni
 
 

Ministri u Sapni

Ispis
U jednodnevnu posjetu op?ini Sapna u proli ponedjeljak su doli ministar obrazovanja Federacije BiH, Damir Mai? i kantonalna ministrica Na?a Avdibai?-Vukadinovi?.


Oni su posjetili Op?inu gdje su razgovarali sa na?elnikom, Ismetom Omerovi?em o aktuelnoj situaciji i problemima sa kojima se susre?u kole koje egzistiraju na ovom prostoru. Kao jedan od prioriteta nazna?en je zavretak izgradnje sportske dvorane u Sapni ?ime bi se stekli bolji uslovi za ivot mladih te odvijanje nastave tjelesnog odgoja za u?enike MS Sapna.

Nakon toga, delegacija, koju je jo ?inio i knjievnik Hadem Hajdarevi?, posjetila je Mjeovitu srednju "Sapna" i Osnovnu kolu "Sapna" pri ?emu su razgovarali o stanju u obrazovanju i reformi obrazovanja koja predstoji.

 
 
 
 

CB Login