Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne EUFOR održao predavanje za srednjoškolce
 
 

EUFOR održao predavanje za srednjoškolce

Ispis
U Bosni i Hercegovini minama su zagađena približno 1.394 kvadratna kilometra površine na poznatih 10.577 lokacija. Prema podacima BH MAC-a (Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre) i MICC-a (Mines Information Coordination Cell) još uvijek je 212.000 neaktiviranih mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Često smo svjedoci stradavanja stanovnika naše zemlje kao posljedicu aktiviranja protutenkovskih ili protupješadijskih mina.

Iz potrebe za prevencijom takvih i sličnih događaja pripadnici EUFOR-a su za sapanjske srednjoškolce organizirali predavanje s ciljem da ih informiše o opasnostima kojima su izloženi posebno zbog prostora na kojem žive jer je zagađenost minama na prostoru općine Sapna velika.

Uz prilagođenu prezentaciju pripadnici euforovog Tima za vezu i osmatranje u Bratuncu, poručnik Volf Hubert (Wolf Hubert), narednik Šefer Bernhard (Schöfer Bernhard) i certificirani instruktor za zaštitu od NUS-a Srđan Panić su učenicima govorili o načinima prepoznavanja mina kako bi bili u stanju spasiti sebe i druge.

- Ovo je nastavak saradnje EUFOR-a sa lokalnim zajednicama u BiH, tokom koje pružamo podršku u deminiranju, informiranju javnosti ili obezbjeđivanju topografskih karata o rasprostranjenosti mina. Najviše sarađujemo sa deminerima, vatrogascima i Civilnom zaštitom i tom smo saradnjom zadovoljni, ističe poručnik Hubert.

Inače, minama najugroženije kategorije stanovništva su demineri, djeca i lovci a Hubert najavljuje i edukaciju sapanjskih lovaca iako se većina njih u ratnom periodu upoznala sa ovim ubojnim sredstvima. 
 
 
 

CB Login