Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
Ju?er je u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odrana sve?ana sjednica Op?inskog vije?a a potom i program obiljeavanja 21. godinjice od formiranja 206. viteke brigade u sali restorana Saraj.


U kratkom programu obiljeavanja Dana nezavisnosti ponovljene su poznate ?injenice o referendumu na kojem su velikom ve?inom glasova gra?ani BiH odlu?ili nastaviti ivjeti izvan krnje Jugoslavije pod sumnjivim vodstvom Slobodana Miloevi?a.

Nakon toga je u Saraju obiljeena godinjica jedne od najboljih brigada u sastavu Armije BiH, 206. viteke brigade. Prisutnima su se izme?u ostalih obratili Edhem Omerovi? Tito i emsudin Muminovi?, ratni komandanti a prikazan je i film o najbitnijim doga?ajima u periodu od 1992-1995. godine. U?e?e je u programu obiljeavanja uzelo i KUD "Merak" iz Sapne.


Foto: Salko A.
 
 
 
 

CB Login