Stigla pomo? iz Wolkersdorfa

Ispis
Potaknuti nevoljom koja je pogodila stanovnike Bosne i Hercegovine Bonjaci iz Wolkersdorfa i okolnih mjesta u blizini Be?a, organizirali su prikupljanje pomo?i ugroenim porodicama na prostoru nae op?ine.

Pomo? je preuzeo Crveni kri op?ine Sapna i robu spremio u prostor Sportske dvorane u Sapni a ona ?e naknadno biti usmjerena onima kojima je najpotrebnija. Nakon problema prilikom dolaska na grani?ni prijelaz Oraje te ?ekanja na Carinskom terminalu u Tuzli, kamion sa robom je stigao na svoje odredite 27 sati nakon polaska iz Wolkersdorfa. Nama ostaje da se zahvalimo za ovaj gest nae dijaspore i za strpljenje voza?a kamiona i organizatora transporta.

Klizita koja su ugrozila ve?i broj stambenih i drugih objekata jo uvijek ne miruju ali su se gra?ani organizirali i vrijedno rade na ra?i?avanju terena.


Foto: M. Omerovi?