Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis

U Grada?cu je 9. maja odran sedmi Festival rada srednjih tehni?kih i stru?nih kola Bosne i Hercegovine. Doma?ini su bile Mjeovita srednja kola Grada?ac i Gimnazija "Mustafa Novali?". U?esnici takmi?enja su imali priliku pokazati svoja znanja i vjetine, pokazati radove koje su izradili u nastavi i u vannastavnim aktivnostima i uporediti ih sa postignu?ima svojih vrnjaka.

Ove godine je iz nae kole na ovaj doga?aj putovalo 11 u?enika koji su se takmi?ili pojedina?no i grupno. Ukupno se moglo takmi?iti u 24 razli?ita zanimanja a nai u?enici su postigli izvanredne rezultate.

 Ovo su rezultati:

  • Ekonomski tehni?ar - Munira Mehmedovi?, 2. mjesto, mentor Nermin Halilovi?;
  • Zidar 1. mjesto - Edin Sejdinovi?, mentor Almedin ?edovi?;
  • Kerami?ar, 2. mjesto - Elmir Memi?, mentor Avdija Meanovi?;
  • Izloba radova: 4 rada 1. mjesto (gra?evinska kola 2 rada - Adel Huremovi? i Fahrudin Ibrahimovi?, mentori Edin Skenderovi? i Avdija Meanovi?, poljoprivredna kola 2 rada - Nedib Kahrimanovi? i Muhamed Omerovi?, mentori Velid Bei? i Adil Ali?) i 1 rad 2. mjesto (mainska kola - Muamer Milkuni?, mentor Enver A?i?);
  • U izlobi radova kola je - osvojila 1. mjesto.

 Svi izloeni radovi su imali i prate?u projektnu dokumentaciju. Treba jo napomenuti da je takmi?enje otvoreno u 11 sati a proglaenje pobjednika je obavljeno u 18. Naredne godine ?e se Festival odrati u ivinicama.
 
 
 
 

CB Login