Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Dobijamo novu lokalnu vlast!
 
 

Dobijamo novu lokalnu vlast!

Ispis

Dvadesetak dana nakon potvr?enih izbora, op?ina Sapna ?e dobiti novu lokalnu upravu. Prenosimo vijest sa zvanicne stranice Op?ine Sapna:

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 6. novembra ove godine potvrdila rezultate lokalnih izbora za Op?insko vije?e Sapna, ?ime su se stekli uslovi za odravanje konstituiraju?e sjednice Op?inskog vije?a, koja je planirana u ponedjeljak, 24.11.2008. godine u 10,00 sati u op?inskoj sali za sjednice. Na sjednici ?e biti izvrena verifikacija mandata i polaganje sve?ane izjave izabranih vije?nika, a bira?e se i predsjednik i ?lanovi komisije za izbor i imenovanja, te predsjedavaju?i Op?inskog vije?a i njegov zamjenik.U skladu sa izbornim rezultatima, Op?insko vije?e Sapna ?e se sastojati od 15 vije?nika, od ?ega je 8 mandata pripalo Stranci demokratske akcije, dok je Stranka za Bosnu i Hercegovinu dobila 4, Socijaldemokratska partija 2 i Bosanska stranka 1 mandat.
opcinasapna.ba
 
 
 
 

CB Login