Ovdje ste:: Vijesti Kultura
 
 

Ispis

Merak u Toji?ima - SapnaOnLine - www.sapna.baU Toji?ima je, u okviru manifestacije Toji?ko ljeto, odrana 3. smotra kulturnog stvaralatva, na kojoj je nastupilo 17 kulturno-umjetni?kih drutava iz BiH, izme?u ostalih i KUD "Merak" Sapna.


Iako vrijeme nije obe?avalo odravanje Smotre na otvorenom, ipak je prije ve?eri kia prestala padati. Prvi u?esnici smotre su se po?eli okupljati ve? od 15 sati a u 18 je odran sastanak predstavnika drutava na kome su razmijenjena iskustva i informacije. Od 19 sati u?esnici u programu su naparvili kratki sve?ani defile do igralita ispred Osnovne kole u Toji?ima gdje se i odrala Smotra.

Gledaocima su se tako predstavile uglavnom folklorne sekcije kulturno-umjetni?kih drutava. Treba ista?i i dobru organizaciju doma?ina, KUD "14. maj" Toji?i, koji su za u?esnike obezbijedili i ru?ak u oblinjem restoranu.

KUD "Merak" je izveo Splet igara iz Bosne i zaradio zaslueni aplauz.