Ovdje ste:: Vijesti Kultura Promocija romana Enesa Kari?a
 
 

Promocija romana Enesa Kari?a

Ispis
BZK Preporod, op?insko drutvo Sapna, organiziralo je promociju romana dr. Enesa Kari?a "Pjesme divljih ptica". Promociji, koja je odrana u holu Srednje kole Sapna, su kao promotori prisustvovali i knjievnik Hadem Hajdarevi? te prof. dr. Vedad Spahi?.


Hajdarevi? je govorio o knjievnim vrijednostima romana, njegovoj svevremenosti i aplikabilnosti na sva drutvena ure?enja, ratne i neratne okolnosti, dok se Spahi? bavio pitanjima okolnosti koje su dovele do nastanka romana, kontekstom u kojem se radnja odvija, a odvija se u 16. stolje?u, te o tome kakav to impakt ima na dananju situaciju u kojoj se i sami nalazimo.

Enes Kari? je naim sugra?anima najpoznatiji kao kandidat za poziciju reisa ali i kao profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

FOTOGRAFIJEFoto: ManijaK, SapnaOnLine