Promovisana knjiga hafiza Bugarija

Ispis
Danas je u sali Op?inskog vije?a Sapna, odrana promocije knjige Dersovi i druenja. Veliki je interes vladao za ovom promocijom a i sala je bila premala da bi svi zainteresirani mogli uivo gledati i sluati hafiza Sulejmana Bugarija.Hafiz Bugari je iskoristio priliku da na izvjestan na?in odri ders prisutnima i na sebi svojestven, rje?it i oputen na?in govori o islamskim postulatima i svakodnevnom ivotu.

FOTOGRAFIJEFoto: ManijaK, SapnaOnLine