Ovdje ste:: Vijesti Kultura
 
 

Ispis

4. Festival sevdalinke TK, "Sevdalinko u srcu te nosim", odran je u ?etvrtak uve?er u Bosanskom kulturnom centru. Cilj festivala je nastaviti i o?uvati bosanskohercegova?ku tradiciju, odnosno njeno nacionalno blago pjesmu sevdalinku kao neprolaznu vrijednost i jedinstveno kulturno-historijsko naslije?e.

Dobrom pjesmom, publiku koja je do posljednjeg mjesta ispunila salu BKC-a, su zabavljali vokalni solisti koji su nerazdvojivi dio ove manifestacije, a to su: Ramiza Milkuni?, Nedad Smajlovi?, Ivan Grubei?, Damir Jusufovi?, Amila Alibegovi?, Amina Gui?, Ibro Bublin, Haim Muharemovi?, Murat Vrabac, Rajko Simeunovi?, Miralem Selimovi?, Muhamed Mujkanovi?, Jasmin Hasi?, Refija Musli?, David Pamukovi?, Zekija Suman, Mujo anti?, Vesna Hadi?, Nedad Imamovi?, Almir Kalajli?, Azra Husarki?, Sonja Tei?, Merima Dafi?, Miralem ari?, Tanja Petrovi? i Subhija ehovi?. Pored njih, tuzlanska publika mogla je ?uti hor Iskre, Ansambl Tuzlanke i Mjeoviti hor UKUD Zvonko Ceri?.

Amina je u?enica MS Sapna i svoj je talenat po?ela pokazivati sa KUD-om Merak u Sapni, zatim je nastupala na festivalu Kalesijsko ljeto i nakon toga je uslijedio festival Sevdah tako?e u Kalesiji. Amina je u 2011 godini zabiljeila dva prva mjesta na festivalima sevdaha u Sapni i Kalesiji. To je bilo odsko?na daska da bi dobila poziv za festival pod nazivom Zvuci Starog Grada u Srebreniku.