Ovdje ste:: Vijesti
 
 

Vijesti

Ispis
Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji puta Sapna - Godu. U ovoj fazi rekonstrukcije planirano je proirenje i asfaltiranje 500 metara puta, po?evi od kraja za sada asfaltiranog dijela puta kod Staroku?e prema Sapni.

Ispis
U Bosni i Hercegovini minama su zaga?ena priblino 1.394 kvadratna kilometra povrine na poznatih 10.577 lokacija. Prema podacima BH MAC-a (Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre) i MICC-a (Mines Information Coordination Cell) jo uvijek je 212.000 neaktiviranih mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Ministarstvo: Dostavite nam zapisnike!

Ispis
Pozivaju se sva udruenja, koja su do 31.12.2011. godine upisana u Registar udruenja Tuzlanskog kantona, da najdalje do 15.12.2012. godine dostave Ministarstvu pravosu?a i uprave Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) dokaze o redovnom odravanju sjednica skuptine udruenja (zapisnici sa posljednje odrane redovne i izborne sjednice skuptine udruenja)...

Jesenje boje svuda oko nas 2. dio

Ispis
Koloritna jesen nagna ?ovjeka da irom otvori zjenice i hvata ljepotu prelivenih boja. Ovaj put pogledajte jo jedno breme fotografija nae okoline u ovo prelijepo godinje doba.

>

 
 
 
 

CB Login