Ovdje ste:: Zabava TV Merak na TV TK
 
 

Merak na TV TK

Ispis

KUD Merak Sapna je u gostovao u programu televizije TK u emisiji Bingo show ?ije je prikazivanje predvi?eno za petak u 20 sati.


 

 Rije? je o emisiji TV TK koja se snima u saradnji sa lancem hipermarketa Bingo, koja je zabavnog karaktera i podrazumijeva gostovanje pjeva?a narodne muzike, folklornih drutava i u?e?e publike u zabavnim igrama.


KUD Merak je nedavno navrio prvu godinu rada i u vrlo kratkom vremenu je uspio izgraditi imid zrelog kulturno-umjetni?kog drutva koje dokazuje kako se sa zalaganjem ljudi uklju?enih u rad, talentom i motivirano?u djece i sa neto novca mogu posti?i odli?ni rezultati.


 

 
 
 
 

CB Login