Ovdje ste:: Zanimljivosti Foto - galerije
 
 

Foto - galerije

Ispis
Stigla je! I brzo nestaje. U svoje nas boje upije, zaljubimo se u taj metafori?ni smiraj. A, ko bi i ostao indiferentan prema jeseni i njenoj lepezi boja? Jesen u Sapni pogledajte na fotografijama u nastavku.

Ispis
U prethodnoj sedmici, i sedmicama prije nje, nestabilno vrijeme je u Tuzlanskom kantonu na?inilo veliku tetu - to na objektima to na usjevima.


Srijeda - dan za kolo!

Ispis
Kada imate na jednom mjestu dvadesetak fotografija koje do?aravaju odre?eni doga?aj onda je sasvim izlino opisivati ga rije?ima. Srijeda je, kako znamo, predvi?ena za narodno kolo, okupljanje na otvorenom. Kako je bilo danas, pogledajte na fotografijama u nastavku.

Srijeda - dan za kolo!

Ispis
Srijeda, i opet kolo! I ovaj put nije izostao veliki broj zainteresiranih da poigraju. Ali, ovaj put ih je prolom oblaka, grmljavina i kia natjerao da sa druenjem zavrie ranije nego obi?no.


Srijeda - dan za kolo!

Ispis
Jo jedna srijeda i jo jedamput se u Sapni okupilo oko hiljadu gra?ana na druenju na otvorenom. Muzika se sa razglasala prolamala, a utihnula bi samo kada se za?uje ezan sa munare. Prije ovog dananjeg odigrana je i pozorina predstava u 'Vitezovima'.

>

 
 
 
 

CB Login