Ispis

KADA je prole godine izalo prvo izdanje Financijskog preporoda, rijetki su pretpostavili da ?e nam se dogoditi sve to je ta knjiga predvidjela: porast kamatnih stopa a samim time i sve tea otplata kredita, krah burze, pove?anje cijena ba svega, otkazi...


Oni me?u nama koji su ozbiljno shvatili Financijski preporod po?eli su primjenjivati njegove jednostavne i konkretne savjete te tako zatitili sebe od problema koje mu?e ve?inu.

10 koraka do slobode

Financijski preporod jednostavan je i dokazan plan u deset koraka pomo?u kojeg postajete financijski slobodni. Otkriven u istoimenom bestseleru, Financijski preporod re?i ?e vam to?no kako da eliminirate ba sve svoje kredite i ostale dugove, a novac koji ste do sada bacali na rastu?e kamate ulaete u sigurnu gradnju osobnog bogatstva za lagodan ivot sebe i svojih najmilijih te pritom mirno spavate - ?ak i u ekonomskoj krizi!

To je puno bolje od kopanja po kontejnerima za sme?e, to ?eka one koji na vrijeme ne osiguraju svoju budu?nost. Nemojte ivjeti u iluziju da ?e se za vas pobrinuti politi?ari - znate i sami da njih zanimaju samo fotelje!

Nov?ane tajne financijskog geeka za koje se bankari i trgovci mole da nikada ne otkrijete!

?itaju?i Financijski preporod, saznat ?ete kako vas lau, kradu te brojnim trikovima odvla?e sve dublje i dublje u duni?ko ropstvo. Postat ?ete neranjivi na ekonomsku situaciju pa ?ak i na mogu?i gubitak posla. Ponajvie, spoznat ?ete kako posti?i da novac radi za vas umjesto da vi radite za njega!


"Bez nov?anih problema va ?e ivot krenuti drugim, sretnijim putem", kae autor knjige Sanjin Frlan. Taj financijski geek bez dlake na jeziku nervira mnoge, ali zato oboga?uje one koji primjenjuju njegove savjete. Jednom kada krenete s Financijskim preporodom bit ?ete zapanjeni kako se brzo vai dugovi tope, a vaa imovina, ute?evina i investicije rastu!

Tu mora biti neka caka!?

Naravno da ima "caka". I to ne jedna, nego mnotvo caka koje vas dre u financijskom neznanju, spre?avaju da ivite bezbrino i uivate u blagostanju koje zasluujete. To su informacije koje vam niti jedan osobni bankar ili investicijski savjetnik ne?e otkriti - ?ak i kada bi ih znao!

Da bi razuvjerio "nevjerne Tome", autor daje jednogodinju bezuvjetnu 100-postotnu garanciju. "Dajte mojoj knjizi potenu priliku i ako pomo?u njenih savjeta ne uspijete eliminirati kredite i ostale dugove te stvarati osobno bogatstvo, vratite mi je bilo kada tijekom idu?ih 365 dana i dobit ?ete natrag njenu punu cijenu, bez pitanja i komplikacija", svjedo?i taj financijski stru?njak i nastavlja: "Ho?ete li pro?itati moju knjigu ili ne, ne?e utjecati na moj ivot - ali ho?e na va!"

Novi po?etak

ivimo u brzom vremenu prepunom promjena. Mjeseci i godine to slijede bit ?e ispunjene opasnostima ali i prilikama. Nesre?a ?e pokucati na vrata mnogih. Sre?a ?e se osmjehnuti drugima. Ali zahvaljuju?i Financijskom preporodu dobit ?ete na pladnju sve informacije i alate potrebne da zatitite sebe i svoje najmilije od ekonomske krize te uo?ite i zgrabite ivotne prilike koje vam se pruaju... Da bi to prije zapo?eli eliminirati dugove i stvarati osobno bogatstvo kliknite ovdje.

P.S. Besplatno!

Uz garanciju i povrat novca, autorovo povjerenje u Financijski preporod potvr?uje i ?injenica da njegovo prvo poglavlje moete potpuno besplatno preuzeti u pdf formatu s web stranica www.financijskipreporod.com.index.hr