Ovdje ste:: Zanimljivosti Ljudi i ?udi Pri bojenju zgrade presko?ili dva stana
 
 

Pri bojenju zgrade presko?ili dva stana

Ispis

Zanimljivo je kako postajemo inertni, radimo stvari mehani?ki i, iako primje?ujemo odre?ene neobi?ne pojave, jednostavno ih narednog trenutka zaboravljamo. Na hrvatskom T-portalu objavljena je pri?a o kalesijskoj zgradi Zvorni?anka pa je prenosimo.


Kalesija, gradi? udaljen dvadesetak kilometara od Tuzle, dao se u hvalevrijednu akciju obnavljanja derutnih fasada. Odlu?eno je da njihovo prebojavanje sufinanciraju sami vlasnici stanova, to je u jednoj od zgrada nailo na pravi 'umjetni?ki' otpor. 'Komije' s prvog i drugog kata u jednoj od zgrada tako nisu htjeli platiti po njima nebuloznu cijenu od 40 konvertibilnih maraka za metar kvadratni te su ostali neobojeni.

Arhitektonska komedija, koja je valjda mogu?a jo jedino u predgra?ima Tirane, sada nasmijava prolaznike naran?asto-sivim kolaom fasade svjedo?e?i o potpunom kolapsu javnih kontrolnih mehanizama.

Ipak, kako doznajemo, zasluni za ovu kazalinu kulisu od zgrade nisu vlasnici dvaju stanova koji su odbili prebojavanje koliko upravo izvo?a?i radova. Uz spletkarenje, laganje i iznu?ivanje kea, preveslali su stanare da plate cijenu dvostruko ve?u od uobi?ajene, na to profesor matematike iz jednog i profesor mehanike iz drugog stana nisu htjeli pristati. Bravo, de?ki, uz jednu malu molbu: nemojte se baviti dizajnom.


tportal.hr

 
 
 
 

CB Login