Ovdje ste:: Lifestyle Auto Novosti Internet u automobilima
 
 

Internet u automobilima

Ispis

Zahvaljuju?i Apple-u i iPhone-u, internet se u me?uvremenu moe ponijeti u svakom depu od hla?a. Samo auto-industrija ima problema da ugradi ovaj novi medij u svoje produkte. Ipak, BMW radi na jednom sistemu koji sasvim normalno moe postati dio svakog automobila.


Prednosti su ogromne. Kod ku?e i u kancelariji je internet nezamjenjiv, a sa uvo?enjem bei?nog interneta, odjednom je postalo mogu?e surfati uz pomo? laptopa u javnim ustanovama, kafanama i pjea?kim zonama, na eljezni?kim stanicama i aerodromima. Samo je jo auto ostao nerijeen problem.

Bavarci su prole godine uz pomo? ConnectedDrive-Portal-a uspjeli prebaciti unaprijed probrane internet stranice u svoje automobile. Me?utim ove godine bi trebala krenuti serijska proizvodnja BMW-a sa integrisanim ure?ajem koji ?e uz pomo? flatrate tehnologije omogu?iti sasvim slobodno surfanje internetom. Na taj na?in ?e biti omogu?eno primanje i slanje e-mail poruka ili pak online-banking.
Iz sigurnosnih razloga ?e surfanje biti mogu?e samo kad je auto parkiran. BMW se odlu?io koristiti EDGE-mreu za prenos podataka, koja je ja?a od UMTS-a, te koja za razliku od GPRS-a omogu?uje tri do ?etiri puta bri transfer podataka.

 

 

Istraivanje: auto prepoznaje lice i automatski se prilogo?avaju sve postavke.

 

cyberbulevar.com

 
 
 
 

CB Login