Ovdje ste:: O SAPNI Vijesti iz Sapne Radionice za dramske sekcije

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Radionice za dramske sekcije

Ispis
www.sapna.ba, SapnaOnLine, SapnaPozorište mladih Tuzle je započelo sa paketom dramskih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola. U periodu od 15. septembra do kraja decembra 2009. godine u školama Sapna i Vitinica će biti realizovano po 10 radionica. Dramske radionice su koncipirane tako da kod svih članova dramskih sekcija razviju osjećaj za timski rad, međusobno povjerenje, aktivno slušanje, ali i da ih teoretski i praktično educiraju o osnovnim zakonitostima pozorišne umjetnosti. Tokom cjelokupnog procesa realizacije radionica, sa svakom grupom radi se na pripremanju predstave, performansa ili igrokaza kojim će članovi dramske sekcije prezentovati stečeno znanje tokom realizacije radionica. Predstava će biti javno prikazana u lokalnoj zajednici na kraju procesa realizacije paketa radionica.

Metodologija rada je model vršnjačke edukacije i interaktivnog učenja. Primjenom ovog modela pokazalo se da mladi uvijek radije uče od bliskih osoba, odnosno od osoba njihovog uzrasta. Mladi hoće direktnu akciju koja nosi višestruke efekte:

1. Okupira duh i tijelo u kritičnom pubertetskom i adolescentnom dobu mladih, i ne dopušta im da svoju energiju i pažnju usmjere na negativne modele ponašanja i djelovanja u direktnom okruženju
2. Kroz akciju i scenski izraz mladi se edukuju o različitim temama, uče se životu, i na sceni žive uočavajući razlike između dobra i zla
3. Imaju mogućnost selekcije i pozitivnog izbora
4. Mladi su ujedinjeni zakonom umjetnosti gdje je maximalno prisutna socijalna komponenta

Dramske radionice ovakvog tipa ne služe samo za razvijanje dramske darovitosti i upoznavanju sa dramsko-scenskim izrazom, već su izuzetno korisne za razvoj dječije i mladalačke ličnosti. Pomažu djetetu i mladima da kroz igru razviju svoju kreativnost i maštu, te da steknu sigurnost i samopouzdanje.

Treneri/edukatori dramskih radionica su mladi diplomirani glumci Pozorišta mladih Tuzle i studenti Akademije dramskih umjetnosti Tuzla a projekat realizira CISP Tuzla.

Tekst: cisp.ba
 
 
 
 

CB Login