Ovdje ste:: O SAPNI Vijesti iz Sapne Kantonalna vlast pokazuje sve veću nesposobnost

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Kantonalna vlast pokazuje sve veću nesposobnost

Ispis
Nakon implementacije izbornih rezultata iz 2010. godine u Tuzlanskom kantonu i inauguriranja Vlade TK-a, došlo je do osjetnog smanjenja priliva pomoći boračkoj populaciji sa područja Općine Sapna.

Naime, u 2011. godini okončan je postupak odobravanja bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba a pripadnicima boračke populacije sa naše općine odobrena su sredstva u iznosu nešto višem od 200.000,00 KM. Obično su ova sredstva bila realizovana do kraja budžetske godine u kojoj su i odobrena ali ovaj put se to nije desilo. U 2011.godini kasnilo se i sa objavljivanjem Javnog oglasa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima a na Javni oglas koji je raspisan tek pred sami kraj 2011. godine, ne kao do sada odmah na početku školske/akademske godine, prijavio se veliki broj aplikanata sa prostora naše općine.

Za više od 150 učenika i studenata sa prostora općine Sapna, resorno ministarstvo je prema preliminarnoj rang listi odobrilo stipendije a radi se o sredstvima koja ukupno iznose oko 150.000,00 KM samo za učenike i studente sa prostora općine Sapna. I nakon tri mjeseca još uvijek nisu utvrđene konačne liste a samim time kasni i realizacija sredstava predviđenih za te namjene koja je u prethodnim godinama obično počinjala prije završetka budžetske godine. Nekoliko desetina zahtjeva za razne vidove pomoći pripadnicima boračke populacije je odobreno krajem 2011. i početkom 2012. godine ali uplate sredstava po tim rješenjima i nakon tri mjeseca nema pa je i na taj način 10-15.000,00 KM još na čekanju.

Kasni i realizacija besplatne podjele markica premije zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu, koja je u prethodnim godinama obično počinjala krajem januara a završavala se do kraja marta, pa je upitno kome i zbog čega će se ove markice dijeliti možda sredinom ili krajem godine. Borci i članovi njihovih porodica po Zakonu su oslobođeni učešća u ostvarivanju zdravstvene zaštite i u prethodnim godinama ovo pravo je ostvarivalo više od 3.200 boraca i članova njihovih porodica.

Dakle i u ovom segmentu borci sa prostora Općine Sapna su trenutno zakinuti za više od 60.000,00 KM. Pitamo se da li će Vlada TK-a u skorijem roku uspjeti realizovati svoje obaveze iz 2011. godine ako se zna da gotovo iste dolaze i u 2012.godini, ili će ova Vlada jednostavno izvršiti proljećno obrezivanje grana koje više ne cvjetaju.
 
 
 
 

CB Login