Ovdje ste:: O SAPNI Vijesti iz Sapne Održana sjednica Općinskog vijeća

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Održana sjednica Općinskog vijeća

Ispis

Na dnevnom redu 28. sjednice Općinskog vijeća Sapna, održanoj 10. aprila našlo se 17 tačaka. Najviše diskusije izazvao je Prijedlog Statutarne Odluke o dopuni Statuta općine Sapna, tačka koja se ticala pitanja usklađivanja Statuta sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
 

Pažnju vijećnika je privukao broj vijećnika za sljedeći saziv Vijeća. Prema Izbornom zakonu broj vijećnika u općinama koje imaju između osam hiljada i dvadeset hiljada birača treba da se kreće između 17 i 25. Nakon diskusije i glasanja koje nije donijelo dvotrećinsku većinu Prijedlog će se ponovo naći pred vijećnicima na sljedećoj sjednici Vijeća, a do tada bi se klubovi vijećnika trebali usaglasiti o pomenutom pitanju.

Pred vijećnicima su se našli i Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu, zatim Izvještaj o radu Općinske izborne komisije, Izvještaj o radu boračkih organizacija, Informacja o zimskom održavanju lokalnih putnih pravaca, Informacija o planu proljetne sjetve, Odluka o stipendiranju redovnih studenata i učenika generacije OŠ Sapna i MSŠ Sapna te Izvještaj o izvršenju budžeta općine za 2011. godinu.

Sa dnevnog reda su povučene tačke koje su se odnosile na Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna i ona o Izvještaju o radu zajedničkog pravobranilaštva Kalesija i Sapna za 2011. godinu.

Pod posebnom lupom se našao rad komunalne inspekcije, kvaliteta vode u sistemu napajanja Vitinice i okolnih naselja a Vijeću je upućena i inicijativa da se jedna od ulica u Sapni nazove po poginulom Zlatnom ljiljanu Semiru Imširoviću - Kobri. 
 
 
 

CB Login