Ovdje ste:: O SAPNI Mjesne zajednice MZ Skakovica

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

MZ Skakovica

Ispis
Skakovica je tipi?an primjer ratrkanog i planinskog naselja, koje zahvata zapadni dio op?ine Sapna.Obuhvata prostor izvorta rijeke Roanjke i dijelova Majevice. Danas na prostoru ove mjesne zajednice ivi oko 30 stanovnika. U sastavu ove mjesne zajednice su slijede?a naselja: Gradina, Maura, Prelovina, Rije?ani,
Romani, Roanj, Sandi?i, Skakovica, Vukmiri i Tomi?i. Najzna?ajnije naselje na ovom podru?ju bio je Roanj, koji se spominje u XVI stolje?u u sastavu nahije Sapna i koje je nekada bilo muslimansko mjesto,
ali se iz nepoznatih razloga (mada se pretpostavlja da je razlog neka bolest)( to stanovnitvo iselil,a kasnije se naselilo pravoslavno stanovnitvo.
S obzirom da se radi o povratni?koj mjesnoj zajednici najvie se radilo na rekonstruiranju stambenih objekata, koji se najvie obnavljaju uz pomo? humanitarnih organizacija i lokalne vlasti. Ura?eni
su i drugi projekti kao to su elektrifikacija cijelokupnog prostora, sanacija puta Godu Rastonica kroz Skakovicu i Obrine te druga naselja, koja su bolje povezana sa centrom Op?ine Sapna i drugi projekti.
Na prostoru ove mjesne zajednice izgra?en je i rasadnik dirme Rubus, koji omogu?ava privremeno seznosko zaposlenje mjetana.aa
 
 
 
 

CB Login