Ovdje ste:: Sadržaj
 
 

Sadržaj


O Sapni

Ispis

Osnovne informacije

Veći dio bivše općine Zvonik Daytonskim sporazumom je pripao Republici Srpskoj. Manji dio, naselja: Sapna, Goduš, Kraljevici, Međeđa, Rastošnica, Rožanj i dijelovi naselja Baljkovica, Kiseljak, Nezuk, Vitinica i Zaseok pripao je Federaciji. Na tom dijelu, površine 118 km², formirana je nova općina - općina Sapna. Na njenom prostoru živi oko 15.850 stanovnika, od čega u samom gradu oko 5.358 stanovnika.


Lokacija


{mosmap width='500'|height='400'|lat='44.50726'|lon='18.992636'|zoom='18'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Satellite'|showMaptype='1'|overview='0'|text='sv DWO'|tooltip='Sapna - 75411'|marker='1'|align='center'}

Položaj i historija

Ispis

POLOŽAJ I GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE


Opcina Sapna se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Administrativno pripada Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine. Površina opcine je 118 km², a dužina granice je oko 59 km. Opcina Sapna se administrativno granici sa opcinama Zvornik i Lopare u RS i Kalesijom i Teocakom u KartaFederaciji Bosne i Hercegovine. Obuhvata istocne obronke planine Majevice i gornji tok rijeke Sapne sa njenim pritokama Rožanjkom i Munjacom. Centralni dio opcine je smješten uz rijeku Sapnu i regi
onalni put Zvornik - Priboj na nadmorskoj visini od 147 m, a ostala naselja u odnosu na centralni dio pružaju se ka sjeveru i jugozapadu.Reljef opcine je tipicno brdsko-planinski sa rijetkim ravnicarskim predjelima, a kompletno podrucje ima karakteristike nagnutosti terena ka istoku i dijelom prema sjeverozapadu. Veci dio teritorije (51,32 %) je pod listopadnim šumama.

Na cijelom podrucju opcine Sapna vlada umjereno-kontinentalna klima sa jasno izražena cetiri godišnja doba. Prosjecna godišnja temperatura je oko 10° C, maksimalna do 40° C, a minimalna od

Panorama- 15 do - 20° C. Godišnja kolicina padavina iznosi 964 mm, a najveca kolicina se bilježi u periodu april - maj. U ovoj oblasti dominiraju vjetrovi iz pravca sjeverozapada.

Najznacajnije vodene površine na podrucju opcine Sapna su rijeka Sapna sa pritokama Munjacom i Rožanjkom i dio jezera Sniježnica koje se nalazi na sjeverozapadnom dijelu opcine.

Podrucje Opcine Sapna obuhvata mjesne zajednice i nasljena mjesta i to: Baljkovica (Muhamedbegovici i Tijanici); Donji Zaseok (Zecovi, Vrla Strana i Biberovici); Goduš (Goduš i Plan); Kobilici (Kobilici i Kosa); Kovacevici (Kovacevici i Gavrici); Kraljevici (Kraljevici i Svrake); Mededa (Grabovice, Durakovici, Dekici, Bešici i Novo Naselje); Nezuk (Nezuk, Gornji Nezuk i Nezuk Debeljak); Rastošnica (Laze, Caklovica, Cairi, Obršine, Vasiljevici, Gornji Zavid, Donji Zavid, Brzak i Lipak); Sapna (Sapna i Gaj); Skakovica (Rijecani, Maura, Gradina, Vukmiri, Romani, Sarici, Skakovica, Sandici, Tomici, Prelovina i Rožanj); Vitinica (Ramici, Andelici, Selimovici, Mahmutovici, Krstac, Han, Marnici, Rizvanovici, Brdaci, Džakic, Fatici i Kolonija); Zaseok i Žuje-Šarci (Žuje i Šarci).


HISTORIJSKI PREGLED

U administrativnom pogledu Sapna je kao opcina pocela egzistirati od 18. marta 1998 . godine kada se na osnovu Odluke Federalnog parlamenta po prvi put sastalo Općinsko vijeće. Općina Sapna je nastala Mezaripodjelom općine Zvornik na dva dijela: na općinu Zvornik u RS i općinu Sapna u FBiH .

Međutim, Sapna je imala svoju autonomnost još od ranog perioda historije BiH . Poznato je da su na podrucju Sapne ljudi živjeli još od najstarijih vremena. Sapna kao administrativno – teritorijalni pojam se spominje još u periodu srednjeg vijeka. Poznat je i na najstarijim kartama ucrtan naziv Župa Sapna.


U onom vremenu taj naziv je predstavljao podrucje koje je egzistiralo kao jedna autonomna cjelina. Dokaz aktivnog življenja ljudi na podrucju Sapne su mnogobrojni stecci koji se i danas nalaze u naseljima: Handelici, Mededa, Gornja Sapna itd. U periodu srednjeg vijeka Sapna je predstavljala važno komunikacijsko podrucje izmedu tadašnjih gradova Zvornika i Teocaka . Dolaskom Osmanlija na ove prostore Sapna se pominje kao nahija Sapna koja pripada zvornickom sandžaku koji je osnovan u Stećakperiodu izmedu 1478 . i 1483 . godine. Veoma aktivnu naseljenost ljudi iz ovog perioda potvrduju mnogobrojna mezarja koja se nalaze na više lokaliteta.

Za vrijeme austro – ugarske vlasti Sapna pripada zvornickom kotaru (srezu). Takoder u vrijeme kraljevine SHS odnosno Kraljevine Jugoslavije Sapna je bila u sastavu sreza Zvornik kao jedna od deset opcina, a u sastavu okruga tuzlanskog. Nakon Drugog svjetskog rata Sapna ce egzistirati kao opcinsko središte sve do 1958 . godine kada se gasi zvornicki srez i prikljucuje tuzlanskom, a opcina Sapna se pripaja opcini Zvornik. Tokom agresije na BiH dio tadašnje opcine Zvornik, odnosno današnja opcina Sapna se na veoma efikasan nacin organizirala i opstala kao slobodna teritorija. Sve navedeno govori da je opcina Sapna bila i ostala kompaktno podrucje kako u historijskom tako i u današnjem smislu.


Tekst preuzet sa www.opcinasapna.ba

SMS Servis

Ispis
     Zemlja    Ključna Riječ      Telf:                     Cijena                  
         

Ako želite da naručite muzičku na Omladinskom  Radiu Sapna možete poslati SMS
poruku na Seldeći način

Ukucajte TXT(razmak) Sapna (razmak)željeni text i pjesmu i pošaljite na broj
zemlje iz koje dolazite



Npr. TXT SAPNA pozdravljam, zelim pjesmu...Send :)))


EMITOVANJE PROGRAMA OMLADINSKOG RADIJA SAPNA JE SLEDEĆI:

Auto DJ od 10:00 h  do 21:30 h

Uključenje uživo DJ-a i SMS Servis od 21:30 h  do  01:30 h

Od 01:30 h do 10:00h Radio je ne aktivan!






Ukoliko želite dobrovoljno uplatiti sredstva na račun Omladinskog Radija Sapna  možete to uraditi na slijedeći način


Račun Omladinskog Radia Sapna  je kod slijedeće banke:

Ime Banke : NLB Tuzlanska Banka

swift-bic: TBTUBA22

Iban: BA391321410269611536

Konto: 102696115

Pravila ponašanja v1

Ispis

Pravila ponašanja:

OKVIRNA

 • Vulgarnosti se neće tolerirati!
 • Vrijeđanje među članovima nije dopušteno.
 • Svakim vašim upisom vidljiva je i lokacija vašeg računara na internetu, dakle nemojte kršiti pravila foruma jer ćete biti sankcionirani.
 • U slučaju bilo kakvih nesporazuma obavijestite administratora
FORUM i NOVOSTI
 • Bitno je to da se pišu komentari vezani za temu.
 • Svi komentari koji su napisani mimo njihove nativne teme bit će izbrisani.
 • Vrijeđanje političara, funkcionera i drugih ljudi izvan forum-zajednice nije dopušteno. O pomenutim osobama možete govoriti samo kroz prizmu onoga šta i kako rade.
 • Možete otvarati teme i stavljati komentare u bilo kojem od podforuma.
 • Da biste to bili u mogućnosti morate se registrirati.
 • Vi i samo vi ste odgovorni za vaše postove.
 • NE SMIJETE ODAVATI IDENTITET drugih korisnika stranice ukoliko se on/ona s time ne složi.
GALERIJA
 • Komentari na fotografije ne smiju se ticati izgleda osoba koje se na njima nalaze, osim ukoliko su afirmativni.
 • Vrijeđanje fizičkog izgleda, vjerske i nacionalne pripadnosti osoba na fotografijama nije dozvoljeno.
 • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija čiji su vlasnici drugi ljudi, osim ukoliko nemate njegovu dozvolu.
 • Nije dozvoljeno postavljati fotografije na kojima se nalaze ljudi koji Vam nisu dozvolili postavljanje.


Lista nije konačna.

Posljednja izmjena: 5. septembar 2009.

Uvjeti korištenja v1 - JUNI 2008

Ispis

DISCLAIMER & TERMS OF USE

 • SapnaOnLine je komercijalna stranica ali korištenje njenih servisa korisnici ne plaćaju.
 • Informacije na stranici podliježu zaštiti copyright-om, osim informacija preuzetih iz drugih medija što je vidljivo na kraju svakog takvog teksta.
 • Sadržaj stranice je javan a dozvoljeno ga je kopirati, distribuirati ili prikazivati na drugim
  stranicama samo ukoliko se dobije odobrenje administratora te se naznači link na www.sapna.ba ispod svakog preuzetog teksta.
 • Sadržaj na stranici je objavljen korištenjem povjerljivih, pouzdanih i autoriziranih izvora ali mi ne garantiramo njegovu tačnost i istinitost.
 • Svaki prijedlog o promjeni sadržaja stranice će se uzeti u obzir pa se u bilo koje vrijeme može promijeniti kompletna politika i orijentiranost stranice.
 • Upotrijebljen je Joomla sistem, što je vidljivo na stranici isticanjem pripadajućih linkova .i prikazivanja copyrighta na modulima.
 • Ne garantiramo potpunu funkcionalnost stranice, te se njeno učitavanje može prekinuti, biti restricirano ili oduženo iz bilo kojeg razloga.
 • Korištenje stranice će biti uskraćeno ukoliko se prekrše okvirna pravila ponašanja.
 • www.sapna.ba je vlasništvo POINT studija Sapna.
Zadnja izmjena: 5. septembar 2009.
 
 
 
 

CB Login