Ovdje ste:: SOLidarnost POMOZITE Safetu Mustafiću!
 
 

POMOZITE Safetu Mustafiću!

Ispis

Vjerovatno mali broj naših posjetitelja zna za teško oboljelog dječaka, Safeta Mustafića, kojem je konstatovana ljekarskim pregledima teža invalidnost. UPDATE!

 

 

Već nakon poroda je ustanovljena fizička devijacija, koja je kasnije povećana a zvanična dijagnoza koju je potvrdila Prvostepena stručna komisija za projenu sposobnosti  i određivanje podrške djeci i omladini sa posebnim potrebama glasi: TEŽA MENTALNA RETARDACIJA, OŠTEĆENJE CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA I LOKOMOTORNOG APARATA, I OŠTEĆENJE SLUHA OBOSTRANO!

Dijete ne govori, izuzetno oštećenog sluha, a dijete je samostalno nepokretno, kontakt sa djetetom se ne uspostavlja kada je u pitanju komunikacija. Dijete se ne hrani na konvencionalan način, primjeren uzrastu, nego još uvijek jede iz flašice i samo kašastu hranu.

Na nama, okolini, ljudima dobre volje je da pomognemo roditeljima i djetetu. Ne možemo se brinuti o djetetu svojim prisustvom, ali možemo svojim novčanim prilozima pomoći da dijete barem donekle dobije primjerenije uslove za život. Ono što jenajpreče je nabavka specijalnih invalidskih kolica primjerenih ovim oblicima oboljenja.

Pomozimo pozivom na humanitarni telefonski broj 090 291 039.

Evo računa za uplatu:

Tekući račun

Mustafić Safet
1321402000799394

NLB Tuzlanska banka Sapna

Devizni

Mustafić Safet
102377362

IBAN BA391321410237736269
SWIFT TB TUBA22

 

 

 

 

 

 

 

Nemojte okrenuti glavu od ove akcije, nemojte dopustiti da ovo što pročitate 'na jedno uho uđe a na drugo izađe'! Uključite se, jer se ovako nešto može dogoditi svima nama!

SapnaOnLine je u posjedu obimne dokumentacije o zdravstvenom stanju malog Safeta. Na zahtjev je možemo i dostaviti zainteresiranima. Iako je to nebitno u cijeloj priči, dječak je iz Vitinice, 2003. je godište i sin je Izeta Mustafića koji osim Safeta ima još jedno starije dijete.

 

 
 
 
 

CB Login