Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH Održana 27. sjednica Općinskog vijeća
 
 

Održana 27. sjednica Općinskog vijeća

Ispis

Održana je 27. po redu sjednica Opæinskog vijeća Sapna na čijem se dnevnom redu našlo 11 tačaka, zahtjevi, inicijative i vijećnička pitanja.

Od 11 tačaka ističu se ona o Prijedlogu Odluke o utvrđivanju javnog interesa za proširenje puta i zacjevljenje kanala na lokalnom putu Vitinica-Sapna, Prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Sapna, Informacije o radu Policijske stanice Sapna i Općinskog suda Kalesija za 2011. te Informacija o radu Civilne zaštite.

Najviše pažnje su privukle tačke o imenovanju u Upravni odbor Doma zdravlja, u kojoj se poseban akcenat stavio na stepen stručne spreme, koeficijentima za utvrđivanje prednosti kandidata koji su po zvanju doktor nauka, magistar nauka i magistar struke, te tačka o radu Štaba civilne zaštite u vremenu proglašenja stanja elementarne nepogode uzrokovane nedavnim sniježnim padavinama.

U okviru prvopomenute tačke, vijećnici su se na kraju usaglasili da je minimum za imenovanje u UO Doma zdravlja VSS a da će se u daljnjem postupku odabira vršiti rangiranje prema zvanju.


I rad Civilne zaštite je bio pod lupom vijećnika, ali se, ipak, u okviru diskusije raspravljalo više o samim građanima, javnim institucijama i komunalcima. Istaknut je problem odlaganja i odvoza smeća u vremenu velikih sniježnih padavina, odlaganju smeća u riječno korito, slabom odazivu građana i zaposlenih u institucijama u čišćenju prilaza zgradama ali se i postavilo pitanje pripreme za slučaj eventualnih poplava. 

Vijećnici su iznijeli i problem znatno viših cijena lijekova u apoteci u odnosu na cijene van granica općine te problem parkiranja u školskom dvorištu i igralištu ispred OŠ i MSŠ Sapna, a postavljeno je i pitanje o nastavku radova na asfaltiranju puta kroz centar koji je nakon otapanja snijega u katastrofalnom stanju.


 
 
 
 

CB Login