Biometrijski pasoši u BiH krajem 2009.godine

Ispis

Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Siniša Macan izjavio je danas da je kraj naredne godine rok kada će se u Bosni i Hercegovini početi da izdaje biometrijski pasoš.

Naglasio je da će BiH do polovine sljedeće godine uspostaviti sve potrebne procedure, odnosno pripremiti sistem za izdavanje novih putnih isprava, a nakon šest mjeseci testirati taj sistem.
 
"U tom periodu tesirat će se sistem, što znači da će se proći kompletna procedura kako da se izdaje biometrijski pasoš, ali će se građanina izdavati klasnični pasoš. Kraj naredne godine je rok kada će početi da se izdaje biometrijski pasoš", pojasnio je Macan. Naveo je da je do sada u javnosti, nažalost, bilo pogrešnih informacija o početku izdavanja biometrijskih pasoša u BiH.
 
Macan je na pres-konferenciji u Banjoj Luci, nakon dvodnevnog seminara o sigurnosnim standardima za izdavanje i štampanje putnih isprava u BiH, kazao da bi građani prilikom uzimanja novih pasoša, prema preporuci Vijeća ministara BiH, trebalo da plaćaju istu cijenu kao i do sada za tu putnu ispravu.
 
Ovaj seminar organiziran je da pruži podršku BiH u izradi njenog novog pasoša i lične karte i u njenim administrativnim reformama u pogledu sistema evidencije i razmjene podataka. 
 
Koordinator programa pri OSCE-ovoj Jedinici za aktivnosti protiv terorizma Dimitar Jalnev pozdravio je održavanje ovog skupa i aktivnosti na pružanju pomoći vlastima BiH da uvede procedure izdavanja novih pasoša od naredne godine na zakonit način i to osobama koje imaju pravo na biometrijski pasoš.
 
„Sam pasoš i procedura izdavanja putne isprave su dvije strane jedne medalje, a usaglašenost te dvije strane će osigurati povjerenje međunarodnih institucija u pasoše BiH“, rekao je Jalnev i dodao da će to omogućiti i građanima BiH da na jednostavniji način putuju, tj. prelaze granice.
 
Naveo  je da poboljšanje koje vodi ka novoj putnoj ispravi pruža dobru priliku da se modernizira i osigura proces rukovanja i izdavanja isprava.
 
"Jedno od sredstava od vitalnog značaja u ovom smislu predstavlja razvoj modernog, sigurnog, transparentnog i sveobuhvatnog sistema evidencije građana, kojim se štiti i provjerava identitet građana, posebno u procesu podnošenja prijave za izdavanje dokumenata", rekao je koordinator programa pri OSCE-ovoj Jedinici za aktivnosti protiv terorizma Dimitar Jalnev. Istakao je da identifikaciona dokumenta "igraju" jako veliku ulogu u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala.

Učesnici sastanka, koji su zajednički organizirale OSCE-ova Jedinica za aktivnosti protiv terorizma i Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (bivša Direkcija za implementaciju CIPS projekta), bili su međunarodni stručnjaci i predstavnici ministarstava unutarnjih poslova oba entiteta, općinskih ureda, koji se bave promjenama statusa građana, granične policije i odjela kriminalističke policije i konzularnog odjela Ministarstva vanjskih poslova BiH. 

Ovaj seminar na visokom nivou finansirala je vlada Sjedinjenih Američkih Država, a organiziran je u suradnji s Misijom OSCE-a u BiH.

fena.ba