Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Brojna klizišta, spisak i opis
 
 

Brojna klizišta, spisak i opis

Ispis
Od posljedica nedavnih obilnih padavina na prostoru općine su aktivirana brojna klizišta. Neka su ugrozila putnu komunikaciju, neka stambene objekte a neka poljoprivredno zemljište. Pročitajte gdje.


U Civilnoj zaštiti općine Sapna su nam rekli kako su prijavljena 24 klizišta. Neprijavljenih ima sigurno još u više. Ovdje ćemo vam napisati ona prijavljena.

 1. Naselje Durakovići, MZ Međeđa, ugroženo je 14 porodičnih kuća. Klizište se smirilo, ali je skoro pa sigurno da će ga već sljedeće obilnije kiše pokrenuti.
 2. MZ Međeđa, klizište na poljoprivrednom imanju prijavila Dedić Derva.
 3. MZ Međeđa, Klizište prijeti  kući Muharemović Salke.
 4. Naselje Bešići, MZ Međeđa, klizište na lokalnom putu, nekoliko porodica je komunikacijski odsječeno.
 5. MZ Međeđa, u skoro potpunom prekidu asfaltirani put Međeđa - Grabovice.
 6. MZ Međeđa, utonuće puta Međeđa - Kobilići na izlazu iz Međeđe.
 7. Naselje Dekići, MZ Međeđa, klizište na poljoprivrednom imanju prijavio Muharemović Zeir.
 8. U MZ Međeđa su klizišta prijavili još i Hodžić Mehdin, Durgutović Hajrudin, Hodžić Munib i Muharemović Jusuf.
 9. U MZ Kovačevići, na dionici puta Krstac - Kovačevići prijavljeno je utonuće puta.
 10. Naselje Jukići, MZ Vitinica, klizište je ugrozilo porodičnu kuću Muminović Rešida, a na preporuku Štaba CZ, Služba za prostorno uređenje je izdalo rješenje o iseljavanju porodice.
 11. Naselje Jukići, MZ Vitinica, klizište prijeti prekidu lokalnog puta pored još neuseljene kuće Velić Fehima.
 12. MZ Sapna, ugrožen je stambeni objekat Omerović Jusufa.
 13. MZ Sapna, utonuće na putu prema Godušu na lokalitetu Skenderuša, pored Šehidskog mezarja. U pitanju je reaktivirano staro klizište.
 14. MZ Žuje-Šarci, u potpunom je prekidu put Luke - džamija. U pitanju je reaktivirano staro klizište.
 15. MZ Žuje-Šarci, neposredno pored porodične kuće Jukić Fuada reaktivirano je staro klizište.
 16. MZ Goduš, na izlazu iz naselja prema Skakovici, na obilaznom putu prema Teočaku prijavlejno je utonuće puta koje prijeti da ga prekine.
 17. Naselje Plan, MZ Goduš, u prekidu je put. U pitanju je staro klizište koje je prijetnja i za tri objekta.
 18. MZ Rastošnica, prijavljeno klizište na poljoprivrednom zemljištu, tridesetak metara iznad kuće. Prijavila Ilić Persa.
 19. U Rožnju, na lokalitetu Orlovski potok klizište je prekinulo vodovod koji vodi u naselja Goduš i Vitinica.
 20. Naselje Gaj, utonuće puta prema Vitinici
 21. MZ Nezuk, prijavljeno je reaktiviranje starog klizišta na poljoprivrednom zemljištu. Prijavila Mujić Mejra

FOTOGRAFIJEFoto: Civilna zaštita Sapna

 
 
 
 

CB Login