Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Puteve će zimus čistiti Eniks Neri
 
 

Puteve će zimus čistiti Eniks Neri

Ispis
U Općini Sapna potpisan je ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Sapna, za sezonu 2012/2013.godina. Ugovor su potpisali Općinski načelnik Ismet Omerović i Nurdin Husić direktor firme Eniks Neri iz Sapne, koja je nakon provedenog postupka javne nabavke izabrana za izvršioca usluga zimskog održavanja puteva.

Prema potpisanom ugovoru, održavanje puteva obuhvata slijedeće putne pravce: Nezučki put - Nezuk, Raskrsnica Nezuk – Zaseok, Nezuk škola – Baljkovica, Nezuk – Horkići, Nezuk – Podkućina, Nezuk – Izbjegličko naselje, Put Nezuk – Vrla strana, Centar – Kraljevići, Centar (Stara pijaca) – Svrake, Kraljevići – Put Suplešće, Sapna – Kobilići – Međeđa – Mramorje, Kobilići – Kosa, Međeđa – Dekići, Međeđa – Grabovci, Trafo stanica – Žuje Šarci, Gornja Sapna (Grabovci) – Mahala, Vitinički put – Han – Selimovići - Kovačevići, Vitinica – Brđaci – Hanđelići, Škola Vitinica – Krstac, Vitinica – Gaj, Vitinica – Ramići i Put Ramići – Marnići, u ukupnoj dužini od 37,9 km.

Ukupna vrijednost uluga zimskog održavanja puteva iznosi 41.620,50 KM, a podrazumijeva: pripremu navedenih putnih pravaca za zimsko održavanje prije sniježnih padavina, koja se odnosi na čišćenje šahti, slivnika i rigola, obilježavanje puteva i objekata ( šahti, slivnika, ograda, potpornih zidova i mostova odgovarajućim letvama (orjentirima), te uklanjanje (čišćenje) snijega i leda sa saobraćajnih površina i posipanje odgovarajućim materijalom (šljaka i kamen).

Tekst: Općina Sapna
 
 
 
 

CB Login