Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH Uskoro novi zakon o pušenju
 
 

Uskoro novi zakon o pušenju

Ispis

Zabrana pušenja na javnim mjestima i u BiH?

Ministarstvo zdravstva FBiH uskoro treba donijeti prijedlog novog zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina, s obzirom da je postojeći zakon donesen prije deset godina, koji regulira proizvodnju, promet i potrošnju duhanskih proizvoda prevaziđen i nije usklađen sa važećim dokumentima svjetskih zdravstvenih organizacija.

Donošenje ovog zakona zavisit će i od toga kada će Bosna i Hercegovina, kao država, ratificirati Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) sa kojom će novi zakon biti usaglašen.


Vijeće ministara BiH je na 54. sjednici održanoj 3. jula 2008. godine utvrdilo prijedlog osnova za vođenje pregovora radi pristupanja ovoj Konvenciji i istu uputilo u dalju proceduru, saopćeno je iz ministarstva zdravstva FBiH.

Naime, iako važeće zakonodavstvo regulira zabranu pušenja na javnim mjestima i zabranu reklamiranja duhanskih proizvoda, svjedoci smo svakodnevne izloženosti duhanskom dimu na radnim mjestima, javnim ustanovama, zdravstvenim ili obrazovnim institucijama, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

O ovome svjedoče brojna istraživanja Zavoda za javno zdravstvo FBiH, u kojima se navodi da je oko 60 posto odraslog stanovništva svaki dan izloženo duhanskom dimu na radnom mjestu. Kod djece uzrasta od 13 do 15 godina situacija je još alarmantnija, pri čemu preko 90 posto njih navodi izloženost pasivnom pušenju u kući ili na javnim mjestima.

Svjetska zdravstvena organizacija, čija je članica i naša zemlja, 2005. godine usvojila je značajan dokument Okvirne Konvencije o kontroli duhana. Većina zemalja Evrope nakon usvajanja konvencije u sklopu nacionalnih zakonodavstvava o kontroli duhana, uvele su zabrane pušenja u zatvorenim javnim prostorijama.

Preko 70 posto evropskih zemalja zabranilo je pušenje u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, oko 60 posto uvelo je zabranu pušenja u vladinim ustanovama i radnimm mjestima, dok oko 80 posto zemalja ne dozvoljava konzumiranje cigareta u sredstvima javnog prevoza.

Zahvaljujući novim zakonima usklađenim sa konvencijom, danas u Irskoj, Engleskoj, Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, Danskoj, Italiji, Malti, Španiji možete boraviti u pabovima, barovima i restoranima, a da niste izloženi duhanskom dimu.

Također, značajan dio nacionalnih zakondavstva o kontroli duhana u zemljama Evropske unije je uveo kompletne zabrane reklamiranja, promocije i sponzorstva od strane duhanske industrije.

 

sarajevo-x.com
 
 
 
 

CB Login