Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline Šehić kandidat za načelnika općine Kalesija
 
 

Šehić kandidat za načelnika općine Kalesija

IspisU predizborno vrijeme nećemo se upuštati u ocjene kandidata i predizborne utakmice na području naše općine ali prenosimo intervju sa Ševalom Šehićem, kandidatom Naše stranke za načelnika općine Kalesija.

 

Šehić je donedavno bio predsjednik AMOK-a (Asocijacija mladih općine Kalesija, op.a) i aktivista u različitim aktivnostima organizacija civilnog društva i upravo je to glavni razlog zašto i na sapna.ba objavljujemo pomenuti intervju, budući da naš portal okuplja mlade ljude.

O Šehiću na oficijelnoj stranici Naše stranke:

Ševal Šehić je rođen 1983. godine u Kalesiji, gdje je završio osnovnu školu. Srednju ekonomsku školu završio je u Tuzli, gdje završava studij ekonomije. U Kalesiji je 2003. godine osnovao Asocijaciju mladih općine Kalesija (AMOK), gdje je do 2006. bio član Upravnog odbora, a poslije i predsjednik iste organizacije. U 2006. godini osniva lokalni ogranak nevladine organizacije GROZD (Građansko organizovanje za demokratiju), a od 2007. je i predsjednik lokalne organizacije GROZD-a. Osnivač je i član skupštine Regionalne omladinske mreže za lokalni razvoj (ROM za LR), koju sačinjavaju omladinske organizacije iz Tuzle, Kalesije, Osmaka, Zvornika i Sapne. Kao član grupe za podršku i koordinator radne grupe Sigurnost mladih i kultura življenja dao je veliki doprinos u izradi Strategije za mlade općine Kalesija sa akcionim planom 2008 – 2010. godina, a kao član Partnerske grupe i član radne grupe Infrastruktura i zaštita okoliša učestvovao u izradi Strategije razvoja općine Kalesija bazirane na poštivanju ljudskih prava. Od 2006. Godine asistent je Centra za promociju civilnih inicijativa (CPCD) za općine Kalesija, Osmaci, Milići, Zvornik, Šekovići, Živinice, Sapna. Trenutno je aktivni član Savjetodavnog odbora Centra za pružanje usluga građanima pri općini Kalesija, sekretar Radne grupe za Partnerstvo sa OSCE-om na projektu Ugovor, kao i član UO za vođenje projekata UNDP-a na provođenju Strategije razvoja općine bazirane na poštivanju ljudskih prava. Od aprila 2008. godine član je Glavnog odbora Naše stranke. 

Intervju na stranicama Kalesijskih novina:


KN: Predstavite se ukratko?

- Pa ovako, sin sam Ramiza i Zejne, iz Kalesije. Imam 25 godina, student završne godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Jedan od osnivača Asocijacije mladih općine Kalesija «AMOK» kao i njen predsjednik od početka 2006. godine, kao i jedan od osnivača i predsjednik lokalnog GROZD-a Kalesija. Neoženjen.

-KN: Zašto ste se kandidirali za mjesto načelnika?

- S jedne strane nezadovoljan načinom rada vladajućih partija, a i onih koje to nisu, u odnosu na mlade, a i generalno u odnosu na razvoj naše lokalne zajednice. Evidentno je da se nešto radi, ali smatram da sve ovo može daleko brže i bolje, naravno i ekonomičnije. A s druge strane da iskušam političke partije, a i glasače, koliko su zaista iskreni kada kažu da treba ulagati u mlade, da ih podržavaju, i da na mladim svijet ostaje. Ovo im je idealna prilika da pokažu da zaista tako i misle. Ako političari podržavaju mlade, odustat će od svojih kandidatura i svoja mjesta ustupiti nama mladima, a isto tako i birači će glasajući za mlade pokazati da ih žele zadržati na ovim prostorima.

KN: Šta možete ponuditi građanima Kalesije?

- Građanima Kalesije možemo ponuditi bolje sutra, svaki dan sve bolje. Ključ politike je u ljudima, a ne u idejama i programima. Naši članovi mogu biti samo kompetentni, sposobni i pošteni ljudi koji nisu kompromitirani, i koji rade u interesu građana. Promoviramo partnerski odnos sa građanima. Samo zajedničkim radom i zalaganjem možemo ubrzano naprijed.

KN: Koje su Vaše prednosti u odnosu na druge kandidate?

- Njima je vlast cilj, a meni sredstvo za rješavanje društvenih problema. Mlad, osvježenje na političkoj sceni bez oraha u džepovima, nekompromitovan, i slobodno mogu reci sa ogromnim iskustvom u direktnom radu sa građanima. Moj dosadašnji rad podržan od raznih domaćih i međunarodnih institucija i organizacija.. U prilog govori i činjenica da sam kao kandidat za načelnika, zajedno sa još 13 kolegica i kolega kandidata Naše stranke za načelnike, direktno podržan od ambasadora Evropske komisije gospodina Kourkoulasa.

KN: Da li je Vaša mladost prednost ili nedostatak?

- Generalno gledajući bi trebala biti prednost, pun ideja, snage, želje da se radom uradi što više, poznaje potrebe generacija koje dolaze itd.. A gledajući naše okruđenje, mislim da je nedostatak.. Zbog čega!? Iz razloga što je naš narod takav da stalno potencira da treba ulagati u mlade, da su zapostavljeni, da na mladima svijet ostaje, a konstantno mladima nikako nedaju priliku. «Još je on mlad, nema iskustva itd..» I tako uvjek ima neko preči od mladih..

KN: Da li biste nekog od ostalih kandidata za načelnika uzeli za svog pomoćnika?

- Ne. Iz razloga što su ti kandidati već stvarno dugo na političkoj sceni, i mislim da je vrijeme da ih «arhiviramo». Možda bih razmislio o gospodinu Dževadu Hadžiću, ali isključivo pod uslovom da zastupa interese svih građanki i građana Kalesije, a ne političke interese stranke koju zastupa i njenih vodećih ljudi.

KN: Vaša kratka poruka biračima?

- Izađite na predstojeće izbore i masovnu podršku uputite nama mladima.

 

 
 
 
 

CB Login