Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Asfaltiranje puta za Nezuk
 
 

Asfaltiranje puta za Nezuk

Ispis
Zahvaljujući sredstvima Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 299.895,51 KM u Sapni su, nakon asfaltiranja lokalnog puta Nezuk-Zaseok, nastavljeni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnih putnih pravaca.Trenutno se radi na izvođenju pripremnih radova za asfaltiranje puta za Nezuk u dužini od 2 180 m. Rekonstrukcija ovog puta podrazumijeva  polaganje novog tampona, izgradnju kanala za odvodnju povšinskih voda, postavljanje ivičnjaka i potpunu zamjenu postojećeg asfaltnog sloja. Svi predviđeni radovi bi trebali biti završeni u narednih tridesetak dana.

FOTOGRAFIJE


Tekst: opcinasapna.ba, foto: SoL
 
 
 
 

CB Login