Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Izvod iz matičnih knjiga
 
 

Izvod iz matičnih knjiga

Ispis

Izvodi iz Matične knjige vjenčanih i Matične knjige umrlih za septembar 2009.

Vjenčani:

Hasanović Almir i Subašić Bahira
Salihović Mersudin i Memić Mineta
Poljaković Rezudin i Hamidović Salena
Dedić Remzudin i Smajić Merima
Salihović Hasudin i Omerović Selma
Halilović Muhamed i Ahmetović Amra
Alić Nermin i Bureković Saliha
Ramić Aldin i Smajlović Ferida

Umrli:

Husić Kasim
Salihović Fata
Ibrahimović Naila
Rašidović Ramiza
Beganović Amira

Izvor: Matični ured Općine Sapna.

*Napomena: Osobe vjenčane, rođene ili umrle na prostoru drugih općina ili u inostranstvu su upisane u matične knjige tih općina/država te se ne nalaze na ovom spisku.
 
 
 
 

CB Login