Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Izvod iz matičnih knjiga
 
 

Izvod iz matičnih knjiga

Ispis

Izvodi iz Matične knjige vjenčanih i Matične knjige umrlih za decembar 2009.

 

 

 

 

Vjenčani:

Duraković Besim i Grošić Elvedina
Muharemović Zijad i Muharemović Almira
Ahmetović Mersudin i Barčić Anesa
Mumić Jasmin i Salihović Begzada
Rašidović Smajl i Čerkić Amra

Umrli:

Rahmanović Ajiša
Osmanović Mehemed


Izvor: Matični ured Općine Sapna.

*Napomena: Osobe vjenčane, rođene ili umrle na prostoru drugih općina ili u inostranstvu su upisane u matične knjige tih općina/država te se ne nalaze na ovom spisku.
 
 
 
 

CB Login