Priredba za Dan nezavisnosti

Ispis
Dan nezavisnosti je u Sapni obilježen na nekoliko mjesta i načina. I učenici MSŠ Sapna su to učinili na svoj način - pripredbom. Učinili su to u petak, 26. februara.


Izveli su sve ono što se očekuje kao rezultat rada raznih sekcija naše škole a vidjet ćete to i prepoznati na fotografijama.

FOTOGRAFIJE