Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Usvojen plan kapitalnih investicija
 
 

Usvojen plan kapitalnih investicija

Ispis
alt Općinsko vijeće Sapna je svojom odlukom usvojilo Plan kapitalnih investicija općine Sapna za period 2011-2015. godina koji je sačinio Koordinacioni tim, imenovan od strane općinskog načelnika, u saradnji sa Projektom upravne odgovornosti GAP.


Usvajanjem ovog važnog dokumenta općina Sapna je ispunila još jednu u nizu obaveza koju je preuzela kao potpisnica Memoranduma o razumijevanju sa Projektom upravne odgovornosti.

Plan kapitalnih investicija općine Sapna za period 2011-2015. godina je značajan dokument koji će u narednom periodu od pet godina predstavljati osnovni plan i program investiranja u infrastrukturne projekte, a njim su ujedno definisani i prioriteti prema kojima će se vršiti investiranje u kapitalne projekte na području općine Sapna.Aktivnosti na izradi Plana kapitalnih investicija su započele krajem 2010. godine.

Koordinacioni tim je u okviru svojih aktivnosti održao više sastanaka i donio više dokumenata koji su prethodili izradi i usvajanju Plana kapitalnih investicija, proveo medijsku kampanju, te prikupio prijedloge građana i drugih subjekata za investiranje. Od ukupno 89 pristiglih prijedloga za investiranje, Koordinacioni tim je prihvatio 61 prijedlog, te utvrdio investicione grupe i izbodovao i rangirao odabrane projekte.

Sve aktivnosti oko izrade Plana kapitalnih investicija Općinski koordinacioni tim je vodio u saradnji sa Projektom upravne odgovornosti GAP koji je finansiran od strane Američke agencija za međunarodni razvoj (USAID), Švedske agencije za međunarodni razvoj i saraundefineddnju (SIDA) i Ambasade Kraljevine Holandije (EKN).

Izvor: www.opcinasapna.ba
 
 
 
 

CB Login