Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Usvojen budžet Općine za 2012. godinu
 
 

Usvojen budžet Općine za 2012. godinu

Ispis
Jučer je održana 26. redovna i ujedno posljednja sjednica Općinskog vijeća Sapna u 2011. godini.

Pred općinskim vijećnicima se našlo petnaest tačaka dnevnog reda, među kojima nekoliko odluka i informacija, te Program rada Općinskog vijeća i općinskog načelnika za 2012. godinu.
Najveću pažnju vijećnici su posvetili svakako Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu općine Sapna za 2011. godinu, Odluci o budžetu i Odluci o izvršenju budžeta općine Sapna za 2012. godinu, te Odluci o komunalnom redu i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama.

Nakon diskusija usvojene su:
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu općine Sapna za 2011. godinu u iznosu od 3.161.602,50 KM;
 • Odluka o budžetu općine Sapna za 2012. godinu u iznosu od 2. 163. 948,00 KM;
 • Odluka o izvršenju budžeta općine Sapna za 2012. godinu; Odluka o komunalnom redu;
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama;
 • Odluka o imjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama;
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima sa prostora općine Sapna i učenicima generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna; Program rada Općinskog vijeća Sapna za 2012. godinu;
 • Program rada općinskog načelnika za 2012. godinu;
 • Plan rada Općinske izborne komisije Sapna za 2012. godinu;
 • Informacija o stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida, porodica šehida i demobilisanih boraca u 2011. godini;
 • Informacija o deminiranim površinama u 2011. godini;
 • Informacija o požarima i stanju protivpožarne zaštite u 2011. godini;
 • Informacija o sprovođenju javne rasprave na nacrt Federalnog Zakona o stvarnim pravima, te Informacija o zaštiti okoliša i upravljanje krutim otpadom na prostoru općine Sapna.

FOTOGRAFIJETekst: F.G.
 
 
 
 

CB Login