Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Održana sjednica Općinskog vijeća
 
 

Održana sjednica Općinskog vijeća

Ispis

Na dnevnom redu 28. sjednice Općinskog vijeća Sapna, održanoj 10. aprila našlo se 17 tačaka. Najviše diskusije izazvao je Prijedlog Statutarne Odluke o dopuni Statuta općine Sapna, tačka koja se ticala pitanja usklađivanja Statuta sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
 

Pažnju vijećnika je privukao broj vijećnika za sljedeći saziv Vijeća. Prema Izbornom zakonu broj vijećnika u općinama koje imaju između osam hiljada i dvadeset hiljada birača treba da se kreće između 17 i 25. Nakon diskusije i glasanja koje nije donijelo dvotrećinsku većinu Prijedlog će se ponovo naći pred vijećnicima na sljedećoj sjednici Vijeća, a do tada bi se klubovi vijećnika trebali usaglasiti o pomenutom pitanju.

Pred vijećnicima su se našli i Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu, zatim Izvještaj o radu Općinske izborne komisije, Izvještaj o radu boračkih organizacija, Informacja o zimskom održavanju lokalnih putnih pravaca, Informacija o planu proljetne sjetve, Odluka o stipendiranju redovnih studenata i učenika generacije OŠ Sapna i MSŠ Sapna te Izvještaj o izvršenju budžeta općine za 2011. godinu.

Sa dnevnog reda su povučene tačke koje su se odnosile na Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Sapna i Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna i ona o Izvještaju o radu zajedničkog pravobranilaštva Kalesija i Sapna za 2011. godinu.

Pod posebnom lupom se našao rad komunalne inspekcije, kvaliteta vode u sistemu napajanja Vitinice i okolnih naselja a Vijeću je upućena i inicijativa da se jedna od ulica u Sapni nazove po poginulom Zlatnom ljiljanu Semiru Imširoviću - Kobri. 
 
 
 

CB Login