Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Spisak hadžija iz našeg medžlisa
 
 

Spisak hadžija iz našeg medžlisa

Ispis


Ove godine je na Hadždž iz džemata Zvorničkog medžlisa krenulo 19 hadžija, od toga 7 avionom i 12 autobusom. Sekretar Medžlisa nam je poslao spisak, akobogda budućih hadžija uz upisane i džemate kojima pripadaju.

  Prezime i ime hadžije Džemat Način putov.
1 Sejdinović Sabit Zaseok avion
2 Sejdinović Džemila Zaseok avion
3 Avdić Đevša (Habiba) Klisa autobus
4 Delić Šeća Klisa autobus
5 Hasanović Ajka Klisa autobus
6 Hrustić Hasnija Kraljevići autobus
7 Latifović Ajša Selimovići avion
8 Sultanović Husejn Sultanovići autobus
9 Hamidović Fahrudin Međeđa autobus
10 Rizvić Salih Ravne avion
11 Rizvić Habiba Ravne avion
12 Jakupović Abdulah Kozluk autobus
13 Memić Ibro Vitinica autobus
14 Omerović Džemil Klisa autobus
15 Hasanović Fatima Križevići avion
16 Hasanović Mejruša Križevići avion
17 Hasanović Meho Klisa autobus
18 Hamidović Husejin Međeđa autobus
19 Mehmedović Aljo Drinjača autobus
 
 
 
 

CB Login