Ovdje ste:: Vijesti Poslije rata Rasim Delić osuđen na tri godine zatvora
 
 

Rasim Delić osuđen na tri godine zatvora

Ispis

Sudsko vijeće Haškog tribunala danas je većinom, uz neslaganje suca Molota, osudilo bivšeg komandanta Glavnog štaba Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Rasima Delića na tri godine zatvora.

U tu kaznu će, rečeno je pri izricanju presude, biti uračunato 488 dana koliko je Delić proveo u pritvoru.

Ova presuda se odnosi na tačku 2 optužnice protiv Rasima Delića, koja ga tereti za "okrutno postupanje kao prekršaj pravila i običaja ratovanja“, vezano za dešavanja u selu Livade i logoru Kamenica iz jula i augusta 1995. godine.

Sudsko vijeće jednoglasno je oslobodilo Rasima Delića tačke 1 optužnice "ubistvo kao kršenje pravila ratovanja“ i tačke 2 "okrutno postupanje kao prekršaj pravila i običaja ratovanja“, vezano za događaje u selu Bikoši iz 8. juna 1993., kao i za događaje u Kestenu i logoru Kamenica iz septembra 1995. godine.

Haško tužiteljstvo je optužilo Delića za kršenje zakona i običaja ratovanja, odnosno da je po komandnoj odgovornosti kriv za ratne zločine koje su navodno počinili pripadnici odreda "El-mudžahidin“ 8. juna 1993. godine nad zarobljenim hrvatskim vojnicima i civilima u selu Maljine kod Travnika i zarobljenim srpskim vojnicima i civilima 22. jula te 11. septembra 1995. u Vozući.

Rasim Delić je dvije i po godine rata bio na čelu Glavnog štaba (Generalštaba ARBiH). Jedan je od najviših vojnih zapovjednika kome se sudi pred Međunarodnim sudom po optužbama za odgovornost nadređenog za krivična djela ubistva i okrutnog postupanja.

Suđenje je počelo 9. jula 2007. Tužiteljstvo je glavno izvođenje dokaza završilo 10. januara 2008. nakon što je pozvalo 52 svjedoka i predočilo nekoliko stotina dokumenata. Tokom izvođenja dokaza tužiteljstva Vijeće je održalo dva pretresa o dokazima u Sarajevu na Sudu BiH, što su i prvi pretresi koji su održani izvan sudnica MKSJ-a u Haagu.

Vijeće je 26. februara ove godine donijelo presudu kojom je Delića oslobodilo 3. tačke optužbe, koja ga je teretila po komandnoj odgovornosti jer nije preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi silovanje triju žena koje su počinili njegovi potčinjeni u logoru Kamenica. Međutim, Pretresno vijeće je bilo mišljenja da postoji osnova za osudu Delića po ostalim tačkama: za ubistvo i okrutno postupanje.

Izvođenje dokaza odbrane je počelo 4. marta 2008. i trajalo je do 21. aprila 2008. Odbrana je pozvala 11 svjedoka.

Vijeće je pozvalo jednog svjedoka. Završne riječi su održane 9. i 10. juna 2008., kada je tužiteljstvo zatražilo da Deliću bude izrečena kazna od 15 godina zatvora, a odbrana oslobađajuću presudu.

Tokom 15 godina otkako je uspostavljen Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 osobe za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 115 osoba su okončani.

Rasim Delić će ostati u pritvoru pri Tribunalu dok ne bude premješten u državu gdje će odslužiti svoju kaznu.

sarajevo-x.com

 
 
 
 

CB Login